Elevprogrammet fra Skolelyst er lærerikt og gjør utdelingen enklere

Les hva dette går ut på og meld din skole på

Skole med klassesett?

Slik fordeles klassesett

Her sammenligner vi produktene i Skolelyst™ med retningslinjene for mat og måltider i skolen

Skolelyst™ og nasjonal faglig retningslinje