Innlogging for skole

Gå til innlogging

Her kan du som skolemelkansvarlig laste ned infoskriv som kan gis ut til foreldrene - enten digitalt eller ved å printe ut som ranselpost

Infoskriv til foresatte om Skolelyst™

søk om midler til økt skolelyst!

Skolelystfondet

Elevprogrammet fra Skolelyst er lærerikt og gjør utdelingen enklere

Les hva dette går ut på og meld din skole på

Skole med klassesett?

Slik fordeles klassesett

Her sammenligner vi produktene i Skolelyst™ med retningslinjene for mat og måltider i skolen

Skolelyst™ og nasjonal faglig retningslinje