Slik administrerer og godkjenner du skolekalenderen

Skolens kalender er allerede opprettet når du starter administrering av neste skoleår. Alle hverdager er automatisk registrert som vanlig skoledag hvor elevene spiser og drikker på skolen med unntak av ferier og helligdager. Skolen må selv fjerne dager man ikke vil ha utdeling av Skolelyst-produkter, slik som planleggingsdager, turdager og annet som er felles for hele skolen i skolekalenderen.

 

  • Blå dager i kalenderen betyr at det er ordinære skoledager.
  • Hvite dager betyr det at det er helligdag, ferie eller en dag du selv har registrert at skolen for eksempel har turdag og ikke skal ha Skolelyst-produkter.
  • Dager med grønne tall betyr at ordren er levert til skolen eller klargjort for levering.  
  • Dager med oransje tall er planlagte leveringsdager til skolen. Så lenge dagen er oransje kan du fremdeles gjøre endringer i leveringen om det er behov for det.

Om en skole for eksempel skal på leirskole, skal dette legges inn som hvit dag i klassens kalender. Om du registrerer en hvit dag (for eksempel en turdag for hele skolen) på en leveringsdag, vil du få valget om å likevel motta levering fra Tine, men hvor det ikke beregnes produkter til utdeling den dagen. Om du velger å takke nei til levering den dagen, vil systemet vårt søke opp første mulige leveringsdag i stedet, altså en dag det går en melkerute som varene kan sendes med.

Skolen kan også redigere kalenderen til hver enkelt klasse. Om en klasse skal på leirskole eller har turdager uten å ta med produkter fra skolen, kan dette legges inn som hvite dager i klassens kalender. Dette påvirker ikke resten av klassene eller skolens leveringsdager.

 

Husk også å legge inn levering i forbindelse med ferier. Der velger du om skolen skal motta levering fra Tine i ferien eller etter ferien og du har muligheten til å legge inn ekstra kontaktpersoner dersom det er andre som vil være til stede og motta leveringen på skolen i det tidsrommet.