Elevprogram

Elevprogrammet fra Skolelyst er lærerikt og gjør utdelingen enklere.

Vi vet at det er mange elever som er veldig flinke til å dele ut melk og andre produkter i klassene sine, og mange synes det er stor stas med denne oppgaven. For å gjøre utdelingen bedre har vi laget et elevprogram. Her er det elevene på de øverste klassetrinnene som får ansvaret og rollen som «melkesjefer».

Oppgavene for melkesjefene er:

  • Hente oppdaterte klasselister hos skolemelkansvarlig på skolen
  • Hente ut produkter fra kjøleskapet basert på klasselister
  • Legge produktene i utdelingskasser - kassene hentes av ordenselevene fra hver klasse
  • Rydde og holde rent i kjøleskapet og utdelingskasser
  • Sørge for at produkter med kortest holdbarhet hentes ut først
  • Ta ut søppelet og så langt det er mulig kildesortere dette

En forutsetning for å delta i elevprogrammet er at elevene på de øverste klassetrinnene påtar seg ansvaret for den daglige driften av ordningen hver uke.

Elevprogrammet skal bidra til å forenkle utdelingen slik at hver klasse får produktene raskere, det blir bedre kontroll i kjøleskapet og alle elever får de produktene de skal ha.

Dette får skolen fra TINE - for bruk i elevprogrammet:

  • En utdelingskasse per klasse (kassene bestilles på e-post til skolelyst@tine.no - max 2 stk per klasse)
  • Faste klasselister som viser hvilke produkter hver klasse skal ha
  • Støtte på mellom 1500 og 3000 kroner som kan brukes av det trinnet som påtar seg ansvaret for elevprogrammet. Beløpet avhenger av skolens størrelse og antall abonnementer. 

Hva er nytt med elevprogram?

For skoler der elevene allerede drifter skolemelkordningen blir det ikke mye nytt. Vi ønsker imidlertid å anerkjenne innsatsen til elevene ved å støtte skolen med 1500 - 3000 kroner til hyggelige formål for trinnene som påtar seg ansvaret. Beløpet vil avhenge av skolens størrelse. 

For skoler der det er nytt at elevene drifter ordningen håper vi at dere vil oppleve de positive virkningene av at elevene får ansvar og lærer av dette samt at det blir mindre administrasjon for skolen. 

Krever elevprogram noe mer fra skolen?

Det som kreves er at skolen organiserer elevprogrammet. Det innebærer at de foresatte informeres, at elevene ønsker å delta og at oppdaterte lister tas ut slik at elevene har oversikten over hva som skal deles ut. Det kan ta litt tid å få på plass rutinene i starten, og det kan bli nødvendig med tilpasninger. Ingen skole er lik!

Må man delta på elevprogram?

Nei, det er frivillig. 

Påmelding

Ønsker du å delta i dette? Som kontaktperson på skolen må du logge deg på og huke av for å delta i elevprogrammet. I tillegg vil du bli bedt om å oppgi skolens kontonummer.