Sosial utjevning

TINE ønsker å bidra til at barn som ikke er med i skolemelkordningen likevel kan få tilgang til skolemelk. Derfor har vi valgt å la skolen bestemme hvem som skal få et gratis melkeabonnement for et helt skoleår.

Det er viktig med påfyll gjennom skoledagen for å ha overskudd og energi til læring. Ifølge Helsedirektoratets rapport «Mat og måltider i skolen» er skolemåltidet av betydning for blant annet helse, trivsel og læring. Et godt skolemåltid kan hjelpe barn til å holde konsentrasjonen og humøret oppe. I retningslinjene for skolemåltidet anbefaler de at elevenes skolemåltid består av enkel brødmat, frukt og grønnsaker og melk (skummet melk, lettmelk 0,7 % fett eller lettmelk 1,2 % fett). 

Av ulike årsaker er det noen elever som ikke har mulighet til å ha abonnement på melk til skolemåltidet. TINE ønsker å bidra til at barn som ikke er med i skolemelkordningen likevel kan få tilgang til skolemelk. Derfor har vi valgt å la skolen bestemme hvem som skal få et gratis melkeabonnement for et helt skoleår. 

Alle skoler får et gratis melkeabonnement for et helt skoleår. Skolen bestiller for eleven, og melken leveres på vanlig måte.

Hva inneholder et gratis melkeabonnement?

Abonnementet inneholder 1 stk valgfri hvitmelk hver dag i et skoleår. Ordningen er anonym, slik at det ikke kommer frem hvem som mottar melk gjennom sosial utjevning.