Er du lærer på en Skolelyst-skole? Da kan du enkelt bestille plakater her. Ettersom plakatene er to-sidige, anbefaler vi 2 stk til hvert klasserom. 

Bestillingsfrist er 15. april 2020.