Skolelystfondet

Se hva Skolelystfondet er og hvordan du kan søke om støtte til din skole!

Vi vil gjerne bidra til å fremme skolelysten på skolene rundt om i landet! Skoler eller klasser kan søke om økonomisk støtte til tiltak som gir økt skolelyst.

Det kan søkes om inntil 12.500 kroner for ulike tiltak. Støtten som gis vil avhenge av skolens størrelse. 

Tiltak vi støtter kan for eksempel være: 

  • Et arrangement for hele skolen, som idrettsdag, temadag, utflukt eller forestilling
  • Et konkret arrangement knyttet til en eller flere klasser, for eksempel leirskole eller klassetur
  • Konkrete innkjøp/tiltak for bedre undervisning
  • Kjøp av utstyr som legger til rette for idrett, lek og aktivitet på skolen