Skolelystfondet

Vi vil gjerne bidra til å fremme skolelysten rundt om i landet!

Skoler eller klasser kan søke om økonomisk støtte fra Skolelystfondet til tiltak som gir økt skolelyst.

Det kan søkes om inntil 12.500 kroner for ulike tiltak. Støtten som gis vil avhenge av skolens størrelse. 

Tiltak vi støtter kan for eksempel være: 

  • Et arrangement for hele skolen, som idrettsdag, temadag, utflukt eller forestilling
  • Et konkret arrangement knyttet til en eller flere klasser, for eksempel leirskole eller klassetur
  • Konkrete innkjøp/tiltak for bedre undervisning
  • Kjøp av utstyr som legger til rette for idrett, lek og aktivitet på skolen

 

Fristen for å søke om støtte fra Skolelystfondet er dessverre utløpt for skoleåret 2017/2018.
22 heldige skoler har blitt tildelt midler til sine tiltak for økt skolelyst! Husk å sende inn din søknad neste skoleår.