Verdens skolemelkdag

I over 30 land markeres Verdens skolemelkdag. Målet er å fokusere på skolemelkordningen. Verdens skolemelkdag er dannet på initiativ fra FAO i FN, og er blitt markert i en rekke land verden over siden år 2000.

Dagen arrangeres den siste onsdagen i september, og faller dermed på den 26. september i år.

Noen steder er skolemelken i seg selv grunn nok til at barna går mange kilometer for å komme på skolen. Andre steder, som i Norge, tas det å få utdelt melk på skolen nærmest som en selvfølge. FN har valgt en felles markering for å feire helseeffekten av skolemelka rundt om i verden.

Trenger skolemelk

Barn trenger et sunt og variert kosthold for å prestere optimalt både fysisk og mentalt gjennom en krevende skoledag. Det er bred enighet i verden om at elever trenger skolemelk. I Norge får tilnærmet alle grunnskoler tilbud om skolemelk, og det er skolene selv som velger om de skal være med på abonnementsordningen eller ikke. Det er først og fremst barneskolene som velger å delta.

Desidert mest hvit melk

2114 av landets barneskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler har valgt å benytte seg av TINEs skolemelkordning på www.skolelyst.no hvor påmelding og betaling fra foresatte administreres av TINE.

For skoleåret 2017/2018 bestod over 70 % av alle abonnement en variant av hvit melk. Ca. 23 prosent av abonnementene har valgt en av våre smaksatte skolemelkvarianter som har 0 prosent tilsatt sukker.

Får melk fra automater

I tillegg til www.skolelyst.no har TINE et eget tilbud til ungdomsskolene i de størst byene i Norge. TINE M&D (mat&drikke) er en abonnementsordning for ungdomsskolene.  M&D er ikke en erstatning for matpakka, men et supplement som gir ungdommen det påfyllet de trenger for å holde det gående hele skoledagen. Kontanter er overflødig, med M&D-brikken hentes produktene ut av M&D-automater. Pr. i dag har vi etablert ordningen på ca. 80 ungdomsskoler. Les mer på www.tinematogdrikke.no