Brukervilkår for skoler

Her kan du lese vilkårene for skoler som er med i abonnementsordningen på skolelyst.no.

Vilkår for skoler som deltar i skolemelkordningen på www.skolelyst.no

1. Generelt


TINE tilbyr skolemelk og andre produkter til elever på norske grunnskoler gjennom en abonnementsordning. TINE ønsker å bidra til at skoleelever får et variert og sunt kosthold gjennom gode kvalitetsprodukter.
Abonnementsordningen håndteres gjennom nettsiden www.skolelyst.no. For at abonnementsordningen skal fungere, er det nødvendig at TINE og den enkelte skole samarbeider tett.
Nedenfor følger vilkårene for skoler som deltar i skolemelkordningen TINE Skolelyst.


2. Opprettelse av skolemelkansvarlig


Skolen skal:
⦁ Opprette én skolemelkansvarlig, som har ansvaret for å registrere en konto og administrere skolen på ⦁ www.skolelyst.no, samt sørge for at forpliktelsene nedenfor oppfylles.
⦁ Sikre at passordet på www.skolelyst.no holdes strengt konfidensielt.


3. Godkjennelse av kalender for skoleåret


TINE skal:
⦁ Forhåndsutfylle en kalender for skoleåret basert på offentlig tilgjengelig informasjon.
Skolen skal:
⦁ Legge inn korrekte detaljer, redigere og godkjenne kalenderen for hele skoleåret før de foresatte har anledning til å gjøre bestillinger.
⦁ Registrere start- og sluttdato for skoleåret og når elevene har ferie.
⦁ Registrere eventuelle fridager (leirskole, turdager o.l.) på de ulike klassene i en egen klassekalender.


4. Valg av produkttilbud/sortiment på skolen


Skolen skal:
⦁ Velge minimum tre produkter som TINE tilbyr på ⦁ www.skolelyst.no, hvorav to av produktene skal være Lettmelk 1,2 % fett ¼ liter og Lettmelk 0,7 % fett ¼ liter.


5. Avbestilling av ordrer ved streik


Dersom streik medfører at skolen ikke kan ta imot bestilte produkter, skal skolen:
⦁ Så snart som mulig kontakte TINE Skolelyst og avbestille leveransen.
Skolen skal snarest kontakte TINE når skolen er i stand til å motta leveranser igjen.


6. Levering og oppbevaring av produktene


TINE skal:
⦁ Levere bestilte produkter på de dager som er avtalt med skolen.
⦁ Sette produktene inn i kjøleskap, med mindre det er avtalt at skolen skal gjøre dette.
Skolen skal:
⦁ Sørge for at adkomsten og oppstillingsplassen er så stor at TINEs distribusjonsbiler kan ta seg lovlig og sikkert fram, og parkere lovlig.
⦁ Sikre at det ikke er mer enn 40 meter fra oppstillingsplassen for TINEs distribusjonsbiler til inngangen til skolen.
⦁ Sørge for at TINEs sjåfører ikke møter fysiske hindringer for å levere produktene, som låst bom, låste dører, trapper o.l.
⦁ Sette produktene inn i kjøleskap, dersom dette avtales med TINEs sjåfører.
⦁ Sikre at leveringsforholdene er i henhold til HMS-krav gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter.
⦁ Umiddelbart ta kontakt med TINE Skolelyst ved forsinket eller mangelfull levering, og avtale ny leveranse for utkjøring så raskt som mulig.
⦁ Oppbevare produktene i kjøleskap som til enhver tid holder 0-4 grader.


7. Vedlikehold av kjøleskap


Skolen skal:
⦁ Sørge for at kjøleskapet alltid er rent og ryddig.
⦁ Ta ut stikkontakten til kjøleskapet før alle lengre ferier.
⦁ Starte opp kjøleskapet i god tid før skolestart, og i tide til at eventuelle feil kan rettes innen skolestart.
Hvis skolen opplever problemer med kjøleskapet sitt, skal skolen så raskt som mulig melde fra om feilen ved å kontakte TINE Skolelyst på telefon 513 71 510 eller sende en e-post til kjolemobler@tine.no.


8. Utlevering av produkter


Skolen har ansvaret for at produktene rulleres og deles ut kalde til elevene. Utlevering av produkter skal gjennomføres på følgende måte, avhengig av hvilket konsept skolen har:
A. Skoler uten elevprogram
Skolemelkansvarlig skal:
⦁ Skrive ut de til enhver tid oppdaterte abonnementslistene og levere disse til klasselærer, samt henge listene opp på skolemelkskapet.
⦁ Dele ut kalde produkter i henhold til oppdatert abonnementsoversikt.
⦁ Sikre at produktene deles ut/brukes dagen etter leveringsdagen, uavhengig om levering skjer før eller etter storefri, med mindre annet er skriftlig kommunisert av TINE.

B. Skoler med elevprogram
Skolemelkansvarlig skal:
⦁ Organisere elevprogrammet på skolen.
⦁ Sikre at elever henter klasseliste og oppdatert utdelingsliste hver dag på en fast plass hos skolemelkansvarlig.
⦁ Sørge for at elevene plukker og deler ut riktige produkter, samt rydder og holder orden i kjøleskapet.

C. Skoler med ferdigpakkede klassesett
Skolemelkansvarlig skal:
⦁ Sørge for at de ferdigpakkede klassesettene blir hentet i kjøleskap og delt ut til klassene.


9. Utbetaling av kompensasjon for elevprogram


TINE skal:
⦁ Betale til enhver tid gjeldende kompensasjon til skolene som deltar i elevprogrammet, som nærmere fastsatt på ⦁ www.skolelyst.no, før skoleslutt for inneværende skoleår.
Skolen skal:
⦁ Sikre at kompensasjonen som mottas brukes til et hyggelig formål for klassetrinnet som påtar seg ansvaret for elevprogrammet.
⦁ Når som helst kunne dokumentere overfor TINE at skolen følger elevprogrammet.


10. Kontaktinformasjon


TINE Skolelyst kan kontaktes på telefon 513 71 510 eller på e-post skolelyst@tine.no.