Brukervilkår for skoler

Her kan du lese vilkårene for skoler som er med i abonnementsordningen på skolelyst.no.

1. Generelt 

 

Skolelyst® er en tjeneste som består av blant annet produkter levert av TINE SA (heretter «TINE»), Postboks 25, 0051 Oslo, org.nr. 947 942 638 MVA, telefon: 23 288 334 og e-post skolelyst@tine.no. TINE tilbyr skolemelk og andre produkter til elever på norske grunnskoler gjennom abonnementsordningen Skolelyst®, og ønsker å bidra til at skoleelever får et variert og sunt kosthold gjennom gode kvalitetsprodukter. 

 

TINE låner ut kjøleskap gratis til skolene som er med i Skolelyst®. 

 

Abonnementsordningen håndteres gjennom nettsiden www.skolelyst.no. For at abonnementsordningen skal fungere, er det nødvendig at TINE og den enkelte skole samarbeider tett. 

 

TINE kan sende ut nødvendig informasjon, samt spørreundersøkelser i forbindelse med eksempelvis kvalitetssikring av www.skolelyst.no, kundetilfredshetsundersøkelser, undervisningsopplegg og utvikling av nye produkter. 

 

Nedenfor følger vilkårene for skoler som deltar i abonnementsordningen Skolelyst®. NB! Skoler som deltar på www.skolelyst.no har ikke anledning til å ta ekstra gebyr fra foresatte, da et slikt gebyr kan være til hinder for deltakelse for enkelte foresatte og dermed føre til sosiale ulikheter i kosthold og helse. 

 

 

2. Opprettelse av skolemelkansvarlig 

 

Skolen skal: 

 • Hvert år registrere minst én skolemelkansvarlig som er ansatt ved skolen og som er kontaktpersonen til TINE. 
 • Oppdatere kontaktinformasjon som e-post adresse og telefonnummer ved registrering av nytt skoleår, og ved endringer i løpet av skoleåret 
 • Ha ansvaret for å registrere en konto og administrere skolen på www.skolelyst.no, samt sørge for at forpliktelsene nedenfor oppfylles. 
 • Sikre at passordet på www.skolelyst.no holdes konfidensielt. 

 

3. Godkjennelse av kalender for skoleåret 

 

TINE skal: 

 • Forhåndsutfylle en kalender for skoleåret basert på offentlig tilgjengelig informasjon (skoleruta 2023/2024). 

 

Skolen skal, fra åpningen i mai og ikke senere enn 1. august: 

•Legge inn korrekte detaljer, redigere og godkjenne kalenderen for hele skoleåret før de foresatte har anledning til å gjøre bestillinger. Skolen har ikke anledning til å avslutte ordningen eller endre utleveringsmetode i inneværende skoleår, etter at foresatte har begynt å legge inn bestilling. 

 • Registrere start- og sluttdato for skoleåret, planleggingsdager og når elevene har ferie. 
 • Registrere eventuelle fridager (leirskole, turdager o.l.) på de ulike klassene i en egen klassekalender. 
 • Registrere levering i ferier (høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) i tillegg til enkelte fridager i henhold til skolens kalender 

 

4. Valg av produkttilbud/sortiment på skolen 

 

Sortimentet på www.skolelyst.no vil variere fra skoleår til skoleår og det kan skje at noen produkter kun tilbys i enkelte områder. 

TINE har rett til å avslutte produkter i løpet av skoleåret ved for eksempel for lavt salg. 

TINE tilbyr produktene pakket i papirposer til hver klasse (klassesett) til skoler som tilhører følgende meierier: Oslo, Sem, Sola og Tunga. Resten av landet får produktene levert på brett (brettlevering). 

 

Generelt for alle skoler: 

 

 • Skolen skal gjøre produktene tilgjengelig gjennom hele skoleåret og foresatte skal ha mulighet til å variere produkt fra dag til dag, endre eller avslutte bestillingen gjennom skoleåret. Skolen kan ikke sette begrensninger for foresatte om hvilke produkter og hvor ofte disse kan bestilles så lenge produktene er tilgjengeliggjort av skolen. 
 • Skolen kan når som helst legge til flere produkter i skolens sortiment, men kan ikke fjerne produkter etter at foresatte har begynt å legge inn bestilling for kommende skoleår. 
 • Skolen vil motta informasjon på e-post fra Skolelyst®, dersom det er flere foresatte som har ønsket et produkt som ikke finnes i skolens sortiment. 

 

Skoler uten klassesett (brettleveringsskoler): 

Skolen skal velge minimum 4 produkter, hvorav 2 av produktene skal være Lettmelk 0,5 % fett og Lettmelk 1 % fett 

 

Skoler med klassesett: 

Skolen skal velge minimum 8 produkter fra Skolelyst® sitt sortiment, hvorav 2 av produktene skal være Lettmelk 0,5 % fett og Lettmelk 1 % fett. 

 

 

5. Avbestilling av ordrer ved streik på skolen 

 

Dersom streik medfører at skolen ikke kan ta imot bestilte produkter, skal skolen: 

 • Så snart som mulig kontakte TINE og avbestille leveransen 
 • Skolen skal snarest kontakte TINE når skolen er i stand til å motta leveranser igjen. 

 

 

6. Levering og oppbevaring av produktene 

 

TINE skal: 

 • Sette produktene inn i kjøleskap, med mindre noe annet er avtalt. 
 • Låne ut kjøleskap til skolen etter en vurdering av kjøle- og plasskapasiteten. 

 

Skolen skal: 

 • Sette produktene inn i kjøleskap så raskt som mulig etter levering, dersom dette er avtalt med TINE. 
 • Sørge for at adkomsten og oppstillingsplassen er så stor at TINEs distribusjonsbiler kan ta seg lovlig og sikkert fram, og parkere lovlig. 
 • Sikre at det ikke er mer enn 40 meter fra oppstillingsplassen for TINEs distribusjonsbiler til inngangen til skolen. 
 • Sørge for at TINEs sjåfører ikke møter fysiske hindringer for å levere produktene, som låst bom, låste dører, trapper o.l. 
 • Sikre at leveringsforholdene er i henhold til HMS-krav gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter. 
 • Umiddelbart ta kontakt med TINE ved forsinket eller mangelfull levering, og avtale ny leveranse for utkjøring så raskt som mulig. 
 • Oppbevare produktene i kjøleskap som til enhver tid holder 0-4 grader. 

 

 

7. Vedlikehold av kjøleskap 

 

Skolen skal: 

 • Sørge for at kjøleskapet alltid er rent og ryddig. 
 • Tømme og rengjøre kjøleskapet, samt ta ut stikkontakten før sommerferien. 
 • Starte opp kjøleskapet i god tid før skolestart, og i tide til at eventuelle feil kan rettes innen skolestart. 

 

Hvis skolen opplever problemer med kjøleskapet sitt, skal skolen så raskt som mulig melde fra om feilen ved å kontakte TINE på telefon 23 288 334 eller sende en e-post til skolelyst@tine.no 

 

 

8. Utlevering av produkter 

 

Skolen har ansvaret for at produktene deles ut kalde til elevene. Utlevering av produkter skal gjennomføres på følgende måte, avhengig av hvilket konsept skolen har: 

 

A. Skoler uten klassesett og uten elevprogram 

 

Skolemelkansvarlig skal: 

 • Skrive ut de til enhver tid oppdaterte abonnementslistene og levere disse til klasselærer, samt henge listene opp på skolemelkskapet. 
 • Rullere (bruke eldste dato først) og dele ut kalde produkter i henhold til oppdatert abonnementsoversikt. 
 • Sikre at produktene deles ut/brukes fra og med dagen etter leveringsdagen, uavhengig om levering skjer før eller etter storefri, med mindre annet er skriftlig kommunisert av TINE. På følgeseddelen informeres det hvilke dager produktene skal brukes. 
 •  

B. Skoler uten klassesett og med elevprogram 

 

Skolemelkansvarlig skal: 

 • Organisere elevprogrammet på skolen i henhold til beskrivelse oppgitt av TINE: https://www.skolelyst.no/aktuelt/elevprogram 
 • Sikre at elever henter klasseliste og oppdatert utdelingsliste hver dag på en fast plass hos skolemelkansvarlig. 
 • Sørge for at elevene rullere (bruke eldste dato først) plukker og deler ut riktige produkter, samt rydder og holder orden i kjøleskapet. 

 

C. Skoler med klassesett 

 

Skolemelkansvarlig skal: 

 • Sørge for at det er en ansvarlig som administrerer utlevering av ferdigpakkede klassesett fra melkeskapet og at klassesettene blir hentet i kjøleskap og delt ut til klassene etter de lister som følger klassesettene. 
 • Sørge for at klassesettene deles ut til riktig klasse på rett dag. 

 

 

9. Utbetaling av kompensasjon for skoler med elevprogram 

 

TINE skal: 

 • Betale til enhver tid gjeldende kompensasjon til skolene som deltar i elevprogrammet, som nærmere fastsatt på www.skolelyst.no, før skoleslutt for inneværende skoleår. 

 

Skolen skal: 

 • Melde seg på elevprogram ordningen innen fristen som er satt av TINE og gjeldende for hvert skoleår. 
 • Sikre at kompensasjonen som mottas brukes til et hyggelig formål for klassetrinnet som påtar seg ansvaret for elevprogrammet. 
 • Når som helst kunne dokumentere overfor TINE at skolen følger elevprogrammet. 

 

10. Kontaktinformasjon 

Skolelyst® fra TINE kan kontaktes på telefon 23 288 334 eller på e-post skolelyst@tine.no.