Brukervilkår for foresatte

Her kan du lese brukervilkårene som gjelder for deg som har abonnement på skolelyst.no.

1. Generelt 

 

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for bestilling på www.skolelyst.no. 

Avtalen mellom TINE SA og deg består av opplysningene TINE gir om produktene/kjøpet på www.skolelyst.no, eventuell direkte korrespondanse mellom partene, samt disse vilkårene. Forbrukerkjøp på internett er i tillegg regulert av ufravikelige regler, blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Bestilling av produkter på www.skolelyst.no kan kun gjøres av personer over 18 år. Disse kjøpsbetingelsene kan oppdateres i løpet av skoleåret med forutgående varsel til deg som kunde. 

 

2. Definisjon av partene 

 

Selger er: TINE SA, Postboks 25, 0051 Oslo, org.nr. 947 942 638 MVA, telefon: 23 288 334 og e-post skolelyst@tine.no (heretter «TINE», «vi» eller «oss»). 

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (heretter «kjøper», «du», «deg» eller «din»). 

 

 

3. Opprettelse av brukerkonto på skolelyst.no 

 

Vi ønsker å gi deg best mulig opplevelse på Skolelyst.no og derfor har vi behov for å ta kontakt med deg innimellom for å: 

 

  • Sende informasjon om Skolelyst® som for eksempel endring av skolens sortiment, informasjon relatert til bestilling, levering og produkter. 

  • Påminnelser vedrørende betaling av Skolelyst®-abonnementet og bestilling av abonnement til neste skoleår. 

  • Spørre om du vil delta på spørreundersøkelse, som er helt frivillig. 

  • Informere om nyheter og andre aktiviteter vedr. ditt abonnement på Skolelyst®. 

 

 

4. Bestilling og abonnementets varighet 

 

Abonnementet for produkter levert av Skolelyst® tegnes for ett skoleår om gangen. Man betaler fra og med dagen abonnementet starter og til det stopper. Abonnementet løper frem til det sies opp. Når TINE har mottatt din bestilling, skal TINE uten ugrunnet opphold sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Avsender er skolelyst@tine.no. 

 

Denne avtalen er unntatt fra angrerett i henhold til angrerettloven § 22 bokstav b), da produktene TINE tilbyr er varer som forringes eller raskt går ut på dato. 

 

Abonnementet beregnes fra start- og sluttidspunktet som skolen har definert i skolekalenderen, men man betaler kun for produktene man får i perioden fra eget abonnement starter. Merk at det kan ta 10-14 dager fra bestillingen er registrert til produktet blir utlevert på skolen. Dato for første utlevering av produktene vil stå i ordrebekreftelsen. 

 

Ved flytting til en annen skole, må du avslutte eksisterende abonnement på www.skolelyst.no og bestille nytt abonnement til den nye skolen. Du kan alternativt ta kontakt med TINE på telefon 23 288 334 eller e-post til skolelyst@tine.no senest 14 dager før oppstart på ny skole. 

 

Du kan når som helst si opp abonnementet for Skolelyst®. Oppsigelsestiden er 14 dager fra oppsigelsen er mottatt. Beløp du har til gode inneværende skoleår vil bli refundert. 

 

 

5. Pris og betaling 

 

Prisene for produktene fastsettes av TINE før hvert skoleår. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Beløpet beregnes fra den første dagen produkt/produkter leveres til barnet ditt på skolen til skoleårets slutt. Du kan når som helst i løpet av året melde på barnet ditt på www.skolelyst.no. Totalkostnaden for abonnementet vil fremkomme før betaling. 

 

Produktene skal koste det samme ved samtlige Skolelyst®-skoler, da skolene som deltar på Skolelyst® ikke har anledning til å ta ekstra gebyr fra foresatte for administrasjon. 

 

Lettmelk 1 % fett og Lettmelk 0,5 % fett er subsidiert med støtte fra fondet for omsetningsavgiften for melk. 

 

Ved kjøp på www.skolelyst.no kan du velge mellom ulike betalingsmetoder, som nærmere beskrevet på nettsiden. Det foreligger et gebyr dersom man velger å betale med e-postfaktura. Betaling med kredittkort er kostnadsfritt. 

 

Ved forsinket betaling påløper renter og omkostninger i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og inkassoloven. 

 

 

6. Produkttilbud/sortiment 

 

Det er den enkelte skole som avgjør hvilke produkter som er tilgjengelig for bestilling på Skolelyst®. TINE har ingen påvirkning på hvilke produkter skolen tilbyr, utover at skoler med klassesett-ordning må tilby minst 8 produkter. Øvrige skoler må tilby minimum 4 produkter. Pliktig sortiment for alle skoler er Lettmelk 0.5% fett og Lettmelk 1 % fett. Dette betyr at produktsortimentet kan variere fra skole til skole. 

 

Det er ikke anledning til å endre produkt før betaling for opprinnelig bestilling er fullført. 

 

7. Levering 

 

TINE er ansvarlig for å levere produktene til skolen i henhold til avtalte leveringsdager med skolen. Skolen er ansvarlig for videre distribusjon/utdeling av produktene til elevene. 

 

 

8. Forsinkelse og mangel 

 

Det foreligger forsinkelse hvis produktene ikke blir levert på de avtalte leveringsdagene med skolen, så fremt dette ikke skyldes: 

a) forhold utenfor TINEs kontroll. 

b) force majeure-begivenheter (streik, brann osv.). 

 

Ved forsinkelse skal TINE tilbakebetale kjøpesummen på produktet, forutsatt at foresatte sender krav om dette i henhold til pkt. 9 nedenfor. 

 

Produktet har en mangel dersom den ikke er i samsvar med opplysninger TINE har gitt om produktet. Ved mangel skal TINE tilbakebetale kjøpesummen på produktet, forutsatt at foresatte sender krav om dette i henhold til pkt. 9 nedenfor. 

Kjøper har ikke krav på å få refundert eventuelle fakturagebyr. 

 

 

9. Reklamasjon 

 

Krav på bakgrunn av forsinkelse må kjøper rette til TINE innen to uker etter at leveringstiden har passert og bestilt produkt ikke er levert. 

Dersom kjøper vil påberope en mangel overfor TINE, må kjøper innen 2 uker etter at mangelen ble oppdaget, gi TINE melding om dette. 

Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre krav gjeldende. 

Alle reklamasjoner over forsinkelse/mangler skal registreres ved å sende e-post til skolelyst@tine.no eller ved å ta kontakt på 23 288 334. 

 

 

10. Registrering og bruk av personopplysninger 

 

For å oppfylle avtalen mellom deg som kjøper og TINE, trenger vi å behandle personopplysninger om deg og barnet som mottar produkter fra TINE, i den grad som er nødvendig for administrasjon og gjennomføring av denne avtalen. Dette omfatter kontaktopplysninger slik som navn, telefonnummer, e-postadresse og skoletilhørighet. 

 

TINE lagrer automatisk informasjon når du besøker nettsidene våre, deriblant IP-adresse, aktivitet, dato og klokkeslett for forespørselen. Formålet med slik lagring og bruk er å forbedre tjenesten og forhindre svindel eller misbruk. Denne informasjonen vil bli fjernet når kundeforholdet mellom deg og TINE opphører. Din kredittkortinformasjon blir ikke lagret på våre servere, men hos vår samarbeidspartner Nets/PayEx som håndterer betaling. 

 

TINE understreker at all behandling av dine og barnets personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven.