Brukervilkår for foresatte

Her kan du lese brukervilkårene som gjelder for deg som har abonnement på skolelyst.no.

Kjøpsbetingelser for foresatte - skolelyst.no

1. Generelt


Disse kjøpsbetingelsene gjelder for de foresattes bestilling av TINE-produkter på www.skolelyst.no, i forbindelse med abonnementsordningen for skolemelk mv. for elever i den norske grunnskolen.
Avtalen mellom TINE SA og deg består av opplysningene TINE gir om produktene/kjøpet på www.skolelyst.no, eventuell direkte korrespondanse mellom partene, samt disse vilkårene. Forbrukerkjøp på internett er i tillegg regulert av ufravikelige regler i blant annet forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i disse lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Bestilling av TINE-produkter på www.skolelyst.no kan kun gjøres av personer over 18 år.


2. Definisjon av partene


Selger er: TINE SA, Postboks 25, 0051 Oslo, org.nr. 947 942 638 MVA, telefon: 513 71 510 og e-post skolelyst@tine.no (heretter «TINE», «vi» eller «oss»).
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (heretter «kjøper», «du», «deg» eller «din»).


3. Opprettelse av brukerkonto på skolelyst.no


For å melde på barnet på Skolelystordningen, må du må ha en e-postadresse.
E-postadressen som du oppgir vil bli benyttet til utsendelse av:
⦁ eventuelle påminnelser vedrørende manglende betaling av skolelystabonnementet.
⦁ påminnelser om bestilling av abonnement til neste skoleår.
⦁ nødvendig informasjon fra TINE Skolelyst.
⦁ spørreundersøkelser i forbindelse med eksempelvis kvalitetssikring av www.skolelyst.no og utvikling av nye produkter.
Du aksepterer og forstår at du skal holde brukerpassordet på www.skolelyst.no strengt konfidensielt. Du er ansvarlig overfor www.skolelyst.no for alle aktiviteter på din konto. Hvis du blir oppmerksom på urettmessig bruk av din konto eller ditt passord, ta kontakt med TINE Skolelyst umiddelbart på telefon 513 71 510 eller e-post til skolelyst@tine.no.


4. Bestilling og abonnementets varighet


Abonnementet for produkter levert av TINE tegnes for ett skoleår om gangen. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Når TINE har mottatt din bestilling, skal TINE uten ugrunnet opphold sende en ordrebekreftelse til deg per e-post.
Denne avtalen er unntatt fra angrerett i henhold til angrerettloven § 22 bokstav b), fordi produktene TINE tilbyr er varer som forringes eller raskt går ut på dato.
Abonnementet beregnes fra start- og sluttidspunktet som skolen har definert i skolekalenderen. Det kan ta 7-10 dager fra bestillingen er registrert til produktet blir utlevert på skolen. Dato for første utlevering av produktene vil stå i ordrebekreftelsen.
Ved flytting til en annen skole, må du avbestille den gjeldende ordren på www.skolelyst.no og bestille nytt abonnement til den nye skolen. Du kan alternativt ta kontakt med TINE Skolelyst på telefon 513 71 510 eller e-post til skolelyst@tine.no senest 14 dager før oppstart på ny skole.
Du kan når som helst si opp abonnementsordningen for skolemelk. Oppsigelsestiden er 14 dager fra oppsigelsen er mottatt. Beløp du har til gode fra og med skoleåret 2017/2018 vil bli refundert.


5. Pris og betaling


Prisene for produktene fastsettes av TINE før hvert skoleår. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Beløpet beregnes fra den første dagen produkt/produkter leveres til barnet ditt på skolen til skoleårets slutt. Totalkostnaden for abonnementet vil fremkomme før bestilling.
Produktene koster det samme ved samtlige skoler der foresatte bestiller abonnement på www.skolelyst.no. Skolemelk av typen hvitmelk er subsidiert med støtte fra fondet for omsetningsavgiften for melk.
Ved kjøp på www.skolelyst.no kan du velge mellom ulike betalingsmetoder, som nærmere beskrevet på nettsiden.
Ved forsinket betaling påløper renter og omkostninger i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og inkassoloven.


6. Produkttilbud/sortiment


Det er den enkelte skole som avgjør hvilke produkter som er tilgjengelig for bestilling på www.skolelyst.no. TINE har ingen påvirkning på hvilke produkter skolen tilbyr, utover at skolen må tilby minst tre produkter, hvorav to må være melk.
Du kan endre produkter og antall dager i løpet av abonnementsperioden, som beskrevet på www.skolelyst.no.


7. Levering


TINE er ansvarlig for å levere produktene til skolen i henhold til avtalte leveringsdager med skolen. Skolen er ansvarlig for videre distribusjon/utdeling av produktene til elevene.


8. Forsinkelse og mangel


Det foreligger forsinkelse hvis produktene ikke blir levert på de avtalte leveringsdagene med skolen, så fremt dette ikke skyldes:
a) forhold utenfor TINEs kontroll.
b) force majeure-begivenheter (streik, brann osv.).
Ved forsinkelse skal TINE tilbakebetale kjøpesummen på produktet, forutsatt at foresatte sender krav om dette i henhold til pkt. 9 nedenfor.
Produktet har en mangel dersom den ikke er i samsvar med opplysninger TINE har gitt om produktet. Ved mangel skal TINE tilbakebetale kjøpesummen på produktet, forutsatt at foresatte sender krav om dette i henhold til pkt. 9 nedenfor.
Kjøper har ikke krav på å få refundert eventuelle fakturagebyr.


9. Reklamasjon


Krav på bakgrunn av forsinkelse må kjøper rette mot TINE innen rimelig tid etter at leveringstiden har passert og bestilt produkt ikke er levert.
Dersom kjøper vil påberope en mangel overfor TINE, må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget gi TINE melding om dette. Fristen for å reklamere er ikke kortere enn to måneder fra tidspunktet du oppdaget mangelen.
Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre krav gjeldende.
Alle reklamasjoner over forsinkelse/mangler skal registreres av kjøper på elektronisk skjema som er tilgjengelig på www.skolelyst.no.


10. Registrering og bruk av personopplysninger


Kjøper gir med dette samtykke til at TINE kan innhente og lagre personopplysninger om deg og barnet som mottar produkter fra TINE, i den grad som er nødvendig for administrasjon og gjennomføring av denne avtalen. Dette omfatter kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, e-postadresse, skoletilhørighet og lignende opplysninger.
TINE lagrer automatisk informasjon når du besøker nettsidene våre, deriblant IP-adresse, aktivitet, dato og klokkeslett for forespørselen. Formålet med slik lagring og bruk er å forbedre tjenesten og forhindre svindel eller misbruk. Denne informasjonen vil bli fjernet når kundeforholdet mellom deg og TINE opphører. Din kredittkortinformasjon blir ikke lagret på våre servere.
TINE understreker at all behandling av dine og barnets personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven.