Skolelystfondet

Vi vil gjerne bidra til å fremme skolelysten rundt om i landet!

Skoler eller klasser kan søke om økonomisk støtte fra Skolelystfondet til tiltak som gir økt skolelyst.

Det kan søkes om støtte for inntil 10 000 kroner for ulike tiltak. Støtten som gis vil avhenge av skolens størrelse og tiltak. 

Tiltak vi støtter kan for eksempel være: 

  • Et arrangement for hele skolen, som idrettsdag, temadag, skolefrokost, utflukt eller forestilling
  • Et konkret arrangement knyttet til en eller flere klasser, for eksempel leirskole eller klassetur
  • Konkrete innkjøp/tiltak for bedre undervisning
  • Kjøp av utstyr som legger til rette for idrett, lek og aktivitet på skolen

 

Fristen for å søke om støtte fra Skolelystfondet er 10.desember 2018 for skoleåret 2018/2019.
I fjor ble 22 heldige skoler tildelt midler til sine tiltak for økt skolelyst! Husk å sende inn din søknad.
Vi behandler søknadene i løpet av desember.

 

Logg inn og send inn din skoles søknad til Skolelystfondet her