Elevprogram

Elevprogrammet fra Skolelyst er lærerikt og gjør utdelingen enklere.

Vi vet at det er mange elever som er veldig flinke til å dele ut melk og andre produkter i klassene sine, og mange synes det er stor stas med denne oppgaven. For å gjøre utdelingen bedre har vi laget et elevprogram. Her er det de eldste elevene som får ansvaret og rollen som «melkesjef».

Oppgavene for melkesjefene er:

  • Hente oppdaterte klasselister hos skolemelkansvarlig på skolen
  • Hente ut produkter fra kjøleskapet basert på klasselister
  • Legge produktene i utdelingskasser - kassene hentes av ordenselevene fra hver klasse
  • Rydde og holde rent i kjøleskapet og utdelingskasser
  • Sørge for at produkter med kortest holdbarhet hentes ut først
  • Ta ut søppelet og så langt det er mulig kildesortere dette

En forutsetning for å delta i elevprogrammet er at de eldste elevene påtar seg ansvaret for den daglige driften av ordningen hver uke.

Elevprogrammet skal bidra til å forenkle utdelingen slik at hver klasse får produktene raskere, det blir bedre kontroll i kjøleskapet og alle elever får de produktene de skal ha.

Dette får skolen fra TINE - for bruk i elevprogrammet:

  • En utdelingskasse per klasse
  • Faste klasselister som viser hvilke produkter hver klasse skal ha
  • Støtte på mellom 1.500 og 3.000 kroner som kan brukes av det trinnet som påtar seg ansvaret for elevprogrammet. Beløpet avhenger av skolens størrelse og antall abonnementer. 

Påmelding

Ønsker du å delta i dette? Som kontaktperson på skolen må du logge deg på og huke av for å delta i elevprogrammet. I tillegg vil du bli bedt om å oppgi skolens kontonummer.

Frist for å melde skolen på elevprogrammet er 15. september 2017.