Skolelyst®-produkter leveres innenfor døren

Vi gjør en kortsiktig endring av leveringssted for å hindre smitte for våre distribusjonssjåfører. Vi vil i denne perioden levere varene rett innenfor døren. I denne perioden ringer vi også kort tid før ankomst. Vi setter også stor pris på om dere setter de tomme rullecontainerne ut ved siden av døra der leveringen skjer. 

TINEs sjåfører er kritiske for å sikre leveranser til hele Norge, og på grunn av den høye oppblomstringen av smitte må vi skjerme sjåførene slik at vi kan fortsette å levere Skolelyst®-produkter til din skole som vi pleier.

Endringene gjelder fra og med fredag 8. januar og vil i første omgang vare til og med 18. januar. Vi følger fortløpende med på råd fra Helsemyndighetene.